Project- en Programma Management

Project- en Programmamanagement

Project- & Programmamanagement

ICT Project en Programmamanagement door CIMSOLUTIONSProject- en programmaomgevingen worden steeds complexer. Vaak zijn er verschillende belanghebbenden betrokken en wordt er binnen een keten geopereerd. Een belangrijke ontwikkeling is dan ook dat projecten en programma's vanuit meerdere invalshoeken gemanaged dienen te worden en de ICT-professional ook een taak als omgevings- en verwachtingsmanager heeft. Projectleiders, projectmanagers en programmamanagers met inhoudelijke kennis en kunde van het vakgebied van het project of programma én een organisatie brede blik is daarom steeds vaker een harde eis dan een pré.

Uitgebreide kennis

Waar voorheen een PRINCE2 certificaat doorslaggevend was op het gebied van kennis en kunde, is PRINCE2 nu een minimaal vereist stuk gereedschap. CIMSOLUTIONS speelt als ‘early adaptor’ al sinds haar oprichting in op de veranderde eisen. Door middel van bedrijfsbrede kennisdeling, continue interne en externe opleidingen en trainingen zorgen wij ervoor dat onze projectleiders, projectmanagers, programmamanagers en projectondersteuners over de juiste competenties beschikken om de opdrachten succesvol uit te voeren. Zo zijn people management skills en organisatie sensitiviteit niet meer weg te denken onderdelen.

Afbeelding logo Provincie Noord Brabant
Het partnership dat wij met CIMSOLUTIONS hebben uit zich bij ons in de flexibiliteit van CIMSOLUTIONS als het gaat om inzet van personeel, met name op het gebied van projectmanagement en analyse, in combinatie met de vaste waarden van account- en fieldmanagement door CIMSOLUTIONS.

Afhankelijk van de opdracht, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een aanbesteding, maatwerkontwikkeling, (infrastructurele) implementaties of transities doorvoeren, beschikken onze professionals naast een PRINCE2 Practitioner certificaat over een afgeronde IPMA opleiding aangevuld met bijvoorbeeld Agile methodieken, Lean IT, continuous delivery en DevOps. Hierdoor zijn zij goed in staat te acteren binnen de geldende Governance, bedrijfsstandaarden en standaarden op het gebied van Project- en Lifecycle management, Teammanagement, Delivery en Engineering.

Daarnaast delen onze projectmanagers hun kennis zeer regelmatig door middel van onze Special Interest Group Projectmanagement. Hierbij worden presentaties aan elkaar gegeven en/of een workshop gehouden. Regelmatig komt er een externe spreker, waarbij de laatste technische kennis gedeeld wordt. Onze projectmanagers publiceren regelmatig en geven gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten en op ons eigen CIMposium voor klanten.

CIMSOLUTIONS ontzorgt

Naast het leveren van geschikte kandidaten, ontzorgt CIMSOLUTIONS haar opdrachtgevers ook door de volledige Projectuitvoering en het Risicomanagement op zich te nemen. Afhankelijk van de behoeften en de specifieke situatie bij de klant tailoren we de aanpak en kan er, naast (meestal) PRINCE2 voor projectsturing, gekozen worden uit een Agile methode of LEAN of een combinatie hiervan voor projectuitvoering. De toevoeging van een andere standaard of een ander model voor projectuitvoering op basis van nieuwe behoeften en inzichten is altijd mogelijk. Door onze transparante, gefaseerde aanpak krijgt de klant direct inzicht in de voortgang en vertrouwen in de kwaliteit van de projectresultaten.

Sidebar: 
no