Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Beheer & Onderhoud

Beheer en Onderhoud door CIMSOLUTIONSBeheer en onderhoud zonder zorgen? Onze ruime ervaring met beheer en onderhoud van applicaties en informatiesystemen voor grote klanten zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven, onze gestructureerde en gecertificeerde (ISO 9001) aanpak voor applicatiebeheer en professioneel en multidisciplinair applicatiebeheerteam, welke 24x7 ondersteuning biedt, staan garant voor professioneel beheer.

Ondersteuning op maat

Het beheerteam en gewenste ondersteuning worden volledig naar uw behoefte en op maat samengesteld. Hierdoor beschikt u op elk moment over de gewenste IT-functionaliteit en de noodzakelijke ondersteuning bij incidenten of wijzigingsverzoeken. De dienstverlening wordt vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) en de samenwerking wordt vastgelegd in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Wijzigingsverzoeken worden besproken in het Change Advisory Board (CAB) waar naast de opdrachtgever, ook applicatiebeheer en technisch beheer zitting in hebben. Van een wijzigingsverzoek wordt een impact analyse opgesteld zodat een goede afweging gemaakt kan worden of de wijziging voldoende business value heeft. Door het beheer en onderhoud zodanig te structureren kan de Application Lifecycle verlengd worden waardoor de kosten laag kunnen blijven.

Sidebar: 
no